مدیران و مشاوران

مهم‌ترین سرمایه شرکت تِک‌چی متخصصین آموزش‌دیده و نیروی انسانی حرفه‌ای ارزیابی هستند.
* دانش گران: (نخبگان حوزه‌های مختلف علمی با ترکیب اساتید دانشگاه‌ها، خبرگان صنعت، نخبگان علمی و صاحبان اندیشه خلاق که با ایده و طرح‌های نوآورانه مسیر حرکت شرکت را به سمت هدف تعیین‌شده تسهیل و تسریع نمایند)
* متخصصین: (شامل متخصصین حوزه‌های مختلف فنی و مدیریتی هستند که از تخصص و تجربه لازم جهت پیاده‌سازی ایده‌های خلق‌شده و اجرای برنامه‌های عملیاتی است)
* پرسنل پشتیبانی: (پرسنل پشتیبانی شرکت در حال خدمات اجرایی هستند)