مأموریت و چشم‌اندازها

ایجاد رضایت در مشتریان با ارائه خدمات ارزیابی در راستای ایجاد شفافیت برای مشتریان و جامعه و ارائه مشاوره برای بهبود عملکرد است. هدف اصلی شرکت تبدیل‌شدن به مرکز ارزیابی قابل‌اعتماد در سطح بین‌المللی و مرجع بودن در شاخص‌های تخصصی است.

حوزه فعالیت شرکت:

· ارزیابی بلوغ سازمانی

· ارزیابی سطح فناوری

· ارزیابی سلامت سازمانی

· ارزیابی محصول

· ارزیابی خدمات شهری

· ارزیابی عملکرد

· ارزیابی اعتبار

· ارزیابی مشاوران مدیریت در حوزه انتقال فناوری

· ارزیابی دارایی‌های نامشهود

و …

به‌عبارت‌دیگر شرکت تِک‌چی خود را این‌چنین تعریف می‌کند:

شرکت تِک‌چی قابل‌اعتمادترین شرکت مادر تخصصی در ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرایی- مدیریتی به دولت و بنگاه‌های بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی فعال در عرصه فناوری‌های پیشرفته در کلیه حوزه‌های تجارت بین‌المللی و عرصه‌های مربوط به دیپلماسی فناوری و صنعتی خواهد بود.