خدمات ما

 • ارزیابی سطح بلوغ سازمانی

  سطح بلوغ سازمانی، درجه برخورداری سازمان از سیستم‌ها، فرآیندها، تجارب و رویه‌های تعریف‌شده در انجام فعالیت‌های روشمند و سیستماتیک است. سطوح بلوغ سازمانی شامل سازمان‌های منفعل، نظام‌مند، همسو و هم گرا است.

  برای تعیین سطح بلوغ سازمانی مدل‌های مختلفی ارائه‌شده است. تِک‌چی برای این ارزیابی از مدلی توسعه‌یافته بر مبنای مدل PCF استفاده می‌کند. در این مدل کلیه فرایندهای سازمان در ۱۳ کلان فرایند شامل مدیریت راهبرد، مدیریت اداری، مدیریت ارتباطات بیرونی، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی، مدیریت مالی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت خدمات مشتری، مدیریت تولید و توزیع، مدیریت بازاریابی و فروش، مدیریت توسعه محصول و مدیریت توسعه خدمات تقسیم‌بندی شده است و با استفاده از ۱۳ پرسشنامه استاندارد، جلسات مصاحبه، مشاهدات میدانی و بررسی مستندات سازمان میزان بلوغ سازمان در این کلان فرایندها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 • ارزیابی محصولات

  ارزیابی محصولات با بهره‌برداری از مدل‌های استاندارد جهانی و طراحی محققین شرکت تِک‌چی و بومی کردن مدل‌ها بر اساس بازار هدف انجام می‌گیرد و  ویژگی‌های بازار داخلی، شرایط رقابتی  و ابزارهای انگیزشی از شاخص‌های مهم  این ارزیابی است.

  در مدل تِک‌چی در ابتدا محصول (کالا-خدمات) با توجه به مشخصات فنی ارزیابی می‌شود. در مرحله دوم با توجه به سطح فناوری و نوآوری محصول، بازارهای بالقوه و بالفعل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مرحله به‌غیراز بازارهای داخلی بازارهای بین‌المللی با توجه به ناحیه جغرافیایی، سطح فناوری، سطح درآمد ملی و غیره مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. در مرحله نهایی از نتایج این بررسی‌ها گزارش ارزیابی محصول تهیه و تحویل کارفرما داده می‌شود.

 • ارزیابی عملکرد مالی سازمان

  نتیجه عملکرد مالی یک سازمان به‌طور خام در صورت‌های مالی سازمان ارائه می‌گردد. در ارزیابی عملکرد مالی با تفسیر ارقام مندرج در صورت‌های مالی سازمان می‌توان نقاط قوت و ضعف عملکرد مالی سازمان‌ها را موردبررسی قرارداد.

  در این روش تحلیل‌گران به‌صورت مقایسه‌ای اقدام به تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی سازمان می‌نمایند. در این تجزیه‌وتحلیل عملکرد مالی گذشته و جایگاه فعلی شرکت نیز مشخص می‌شود.

  ذینفعان شرکت اعم از مدیران، سهام‌داران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده بر روی صورت‌های مالی یک شرکت خود را در وضعیت مناسبی با آن قرار دهند.

  مدیران با استفاده از صورت‌های مالی و تحلیل نسبت‌ها عملکرد گذشته را ارزیابی کرده و در صورت لزوم در استراتژی‌های خود تجدیدنظر می‌کنند. بر اساس ریسک تجاری، سهام‌داران در مالکیت سهام تصمیم‌گیری می‌کنند و بستانکاران بر اساس توانایی اعتباری استخراج‌شده از صورت مالی با شرکت به تعامل می‌پردازند.

  در این ارزیابی ابتدا نسبت‌های مالی شرکت شامل نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های نقدینگی، نسبت توانگری مالی و نسبت‌های سودآوری محاسبه و تفسیر می‌شوند. ولی نسبت‌های مالی به‌تنهایی نشان‌دهنده وضعیت شرکت نیستند. به‌عبارت‌دیگر اطلاعات استخراج‌شده از نسبت‌های مالی به‌طور کامل نمی‌توانند انعکاسی از نقاط قوت و قابل‌بهبود ارائه دهند. این نسبت‌ها با برجسته کردن برخی فعالیت‌ها، سازمان را در شناسایی نقاط قابل‌بهبود راهنمایی می‌کند. تِک‌چی برای دستیابی به تحلیلی همه‌جانبه از وضعیت مالی سازمان، علاوه بر تفسیر نسبت‌های مالی، محتوا و زمینه فعالیت سازمان شامل اهداف و استراتژی‌های سازمان، وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفته و بر این اساس تصویر واقعی از وضعیت مالی شرکت را ارائه می‌دهد.

 • ارزیابی مشاوران مدیریت در حوزه انتقال فناوری

  برای توسعه مدل ارزیابی مشاوران مدیریت در حوزه انتقال فناوری، شرکت تِک‌چی از چارچوب مدل‌های بین‌المللی که برای توسعه ارزش و ارزیابی خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای است، استفاده کرد. شرکت‌های Equiteq، Mckenzie، APQC باسابقه فراوان در حوزه ارزیابی شرکت‌های مشاوره مدیریت یکی از کامل‌ترین مدل‌های ارزیابی در این حوزه را ارائه داده‌اند. چارچوب مدل توسعه داده‌شده از نُه شاخص اصلی شامل ارزش پیشنهادی به مشتری، فروش و رشد سود، روابط مشتری، کیفیت درآمد حاصل از خدمات، دارایی‌های نامشهود، فرآیند بازاریابی و فروش، وفاداری مشتریان، کیفیت مدیریت و توانمندی در انتقال فناوری تشکیل‌شده است که برای بهبود خدمات شرکت مشاوره مدیریت در حوزه انتقال فناوری، با استفاده از هشتادوچهار شاخص فرعی عملکرد تصمیمات شرکت را ارزیابی می‌کند.

 • ارزیابی سطح فناوری سازمان

  فناوری برای برخی از سازمان‌ها بخصوص سازمان‌های فناور محور و شرکت‌های دانش‌بنیان مهم‌ترین مزیت رقابتی آن‌ها است. دانستن سطح تسلط سازمان بر یک فناوری به مدیران سازمان کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف سازمان خود در ارتباط با یک فناوری کلیدی را شناسایی نموده و بر آن اساس تصمیم‌گیری نمایند. نتایج این ارزیابی همچنین می‌تواند در ارزیابی دارایی‌های نامشهود سازمان مورداستفاده قرار گیرد. این ارزیابی همچنین برای کارفرمایان و شرکای کاری و استراتژیک سازمان نیز می‌تواند در بهبود تصویر و برند سازمان کمک‌کننده باشد و بر اساس آن بادید بازتری بتوانند نسبت به عقد قراردادهای همکاری اقدام نمایند.

 • ارزیابی سلامت سازمانی

  شاخص سلامت سازمانی (OHI) بر اساس مدل کیفی عبارت است از سازگاری و ارتقاء توانایی یک سازمان برای حصول بقاء در تمام سطوح ساختاری سازمان؛ سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه‌ای است که  شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به‌طور مؤثر و رشد و بهبود سازمان خواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر سلامت سازمانی بیانگر توانایی شرکت برای پاسخگویی به چالش‌های محیط کسب‌وکار در آینده است.

  سازمان‌ها برای دستیابی به سرآمدی پایدار باید سالم  باشند؛ این امر به این معناست که آن‌ها باید فعالانه عملکرد و سلامتِ سازمان خود را مدیریت کنند.

  ارتباط بین سرآمد و عملکرد چه در سطح بنگاه و چه در سطح واحدهای وظیفه‌ای در شرکت مکنزی بررسی‌شده است. این شرکت طی ده سال گذشته با بررسی ۱۲۰۰ شرکت و همچنین ۱٫۵ میلیون نفر از کارکنان این شرکت‌ها به این نتیجه رسیده است که سلامت سازمانی تا سه برابر باعث افزایش بازدهی کل سهام (TRS) می‌گردد. شاخص سلامت سازمانی (OHI) از سه بعد اصلی و نُه شاخص تشکیل‌شده است. این شاخص‌ها عبارت‌اند از جهت‌دهی، رهبری، فرهنگ و جوسازمانی، پاسخ‌گویی، هماهنگی و کنترل، ظرفیت، انگیزش، سازگاری با محیط بیرونی و درنهایت نوآوری و یادگیری.

 • ارزیابی دارایی‌های نامشهود

  دارایی‌های نامشهود بخش مهمی از اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته است. بالا بودن دارایی‌های نامشهود باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خارجی و انتقال فناوری در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته می‌شود. دارایی‌های نامشهود شامل فناوری، برند، فرآیند، طراحی، الگوهای کاری، اطلاعات، دانش، تخصص، مهارت‌های نیروی انسانی و غیره است.

  فناوری جزو دارایی‌های نامشهود سازمان است که در برخی از سازمان‌ها بخصوص شرکت‌های فناور محور و دانش‌بنیان درصد قابل توجه ای از ارزش شرکت را تشکیل می‌دهد. ارزشیابی این دارایی به‌سادگی دارایی‌های مشهود سازمان نیست و برای کشف قیمت فناوری‌ها نیازمند استفاده از روش‌های مناسب هستیم. تِک‌چی در این مورد با استفاده از مدل‌های مطرح جهانی با توجه به ویژگی‌های فناوری و سازمان نسبت به ارزیابی و قیمت‌گذاری فناوری‌های سازمان اقدام می‌نماید. نتایج این ارزیابی می‌تواند به بهبود وضعیت اعتباری سازمان نزد مؤسسات مالی و اعتباری کمک نماید.

  شرکت تِک‌چی در این حوزه از همکاران-شرکای خارجی استفاده می‌کند و ارزیابی دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها موردپذیرش بانک و نهادهای اروپایی است.

 • ارزیابی و تعیین رتبه اعتباری سازمان

  ارزیابی اعتباری، به ارزیابی اعتبار یا اعتبار سنجی سازمان برای اخذ وام و تسهیلات اطلاق می‌شود. هدف از این ارزیابی سنجش توانایی بازپرداخت تسهیلات و احتمال نکول (Default) آن است. در دنیا این ارزیابی توسط شرکت‌های معتبر به‌صورت دوره‌ای انجام‌شده و بانک‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری با توجه به رتبه اعتباری یک سازمان در مورد میزان وام یا تسهیلات و نرخ بهره و میزان وثیقه آن سازمان تصمیم می‌گیرند. سه موسسه S&P, Fitch, Moody’s و مهم‌ترین مؤسسات ارزیابی رتبه اعتباری هستند که هر یک مدل‌های خود را به این منظور دارا می‌باشند. تِک‌چی بر اساس مدل S&P اعتبار سازمان‌ها را ارزیابی نموده و رتبه اعتباری آن‌ها را تعیین می‌نماید.

 • ارزیابی خدمات شهری

  در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری، شرکت تِک‌چی به ارزیابی خدمات شهری با توسعه مدل‌های کمی و کیفی و با الگوبرداری از مدل‌های بین‌المللی پرداخته است. ارتقاء خدمات شهری به افزایش کیفیت زندگی، افزایش درآمد، افزایش سطح سلامت و غیره می‌انجامد. بر این اساس شرکت تِک‌چی با استفاده از کارشناسان خبره به ارزیابی خدمات شهری به‌مانند مراکز آموزشی (نظیر مدارس، مؤسسات آموزشی، دانشگاه‌ها و غیره)، رستوران‌ها، سینماها و غیره می‌پردازد.